Hero section

Tjenester

Training & Audits

Vi hjelper matindustrien med å forebygge og minimere risiko knyttet til mattrygghet.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Text and image section

Tilbakekalling av produkter er en av de viktigste årsakene til tap av omdømme for matindustrien globalt. Aquatiq bistår matindustrien med å redusere omdømmerisiko knyttet til utilsiktet kontaminering av produkter. Vi har hjulpet store og små virksomheter med å forebygge og håndtere kriser i inn- og utland i over 20 år. Dette har gitt oss unik kunnskap og erfaring.

Vi tilbyr rådgivning innen mattrygghet og kvalitetsledelse, spesialisert på internasjonalt anerkjente standarder for mattrygghet (GFSI) og HACCP-retningslinjene til Codex Alimentarius. Vi tilbyr skreddersydde løsninger og kurs for å sikre produkters mikrobiologiske kvalitet og trygghet.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Contacts

Kontakt

For generelle henvendelser:

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Consult

Kirsti Mathisen

Senior Consultant & Course Coordinator

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Consult

Elise Solberg Løvlund

Senior Consultant & Head of the Course Department