Trygg mat revisjoner

Trygg mat revisjoner er en viktig del av matindustriens operasjonelle struktur. Ved å kontinuerlig gjennomgå og forbedre prosesser og praksis, bidrar revisjoner til å opprettholde høye standarder for mattrygghet, noe som er av største betydning for folkehelsen og forbrukernes tillit.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Hvorfor velge Aquatiq som din revisjonspartner?

Med en uavhengig revisjon eller en sertifisering i henhold til internasjonale standard for mattrygghet kan du vise at maten din er trygt produsert og håndtert i samsvar med lovkravene. Aquatiq kan bistå deg i prosessen mot sertifisering, med revisjon av leverandører og med revisjon av ditt eget styringssystem. Ved å velge Aquatiq, får du både kunnskap om standardene og bransjeekspertise som trengs for å styrke din virksomhets kjernevirksomhet.

Se vår kompetanse under "Våre tjenester"

Trygg mat revisjoner

Trygg mat revisjoner spiller en kritisk rolle i å sikre mattrygghet og forbrukernes tillit til matvarer. Ved å identifisere potensielle risikoer og avvik, bidrar trygg mat revisjoner til å forhindre matbårne sykdommer og sikre at maten som kommer på markedet, oppfyller høye standarder for kvalitet og trygghet.

Vår tilnærming til trygg mat revisjoner, kan beskrives slik:

  1. Planlegging og forberedelse: Før en revisjon starter, må det planlegges nøye. Dette inkluderer å identifisere revisjonsområder, utvikle en revisjonsplan, velge revisjonsmetoder og ressurser, samt koordinere tidspunkt og logistikk med virksomhet som skal revideres.
  2. Gjennomgang av prosess og praksis: Under revisjonen foretar revisor en grundig gjennomgang av oppdragsgivers prosesser og praksis. Dette kan inkludere inspeksjon av produksjonsanlegg, lagringsområder, transportmidler, hygieneprosedyrer, kontroll av råvarer og ferdige produkter, samt dokumentasjon av prosesser og retningslinjer.
  3. Vurdering av mattrygghetsstandarder: Gjennom revisjonen undersøkes det i hvilken grad virksomheten følger krav til relevant mattrygghetsstandard, lover og forskrifter. Dette omfatter krav til hygiene, håndtering av allergener, sporbarhet, merking, emballasje, og andre faktorer som kan påvirke mattryggheten.
  4. Identifisering av avvik og risikoer: Under revisjonen identifiserer revisor eventuelle avvik fra standarder eller beste praksis, samt potensielle risikoer for mattryggheten. Dette kan være manglende rengjøring, feil lagring av matvarer, utilstrekkelig merking, eller andre forhold som kan utgjøre en risiko for forbrukernes helse.
  5. Rapportering og oppfølging: Etter revisjonen utarbeides en rapport som oppsummerer funnene. Rapporten inkluderer identifiserte avvik, anbefalte tiltak for forbedring og eventuelle krav til korrigerende tiltak. Etterfulgt av revisjonen følges det vanligvis opp med besøk for å verifisere at tiltakene er gjennomført og at avvikene er rettet opp.

Våre tjenester:

Kontakt

For generelle henvendelser:

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Consult

Daniel Antonsen

Senior Audit Manager / Head of Industrial Audits