Hero section

Aquatiq

Bærekraft

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre løsninger og produkter, samt å hjelpe våre kunder med å finne bedre og bærekraftige løsninger.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Content block

Lidenskap for renhet

Vi tror at gjennom kunnskap, riktig opplæring og bruk av miljøvennlige produkter kan vi redusere vår påvirkning på miljøet. Våre egne FoU-initiativer støtter sterkt dette, og vår anerkjennelse som en leder på området forplikter oss til å fortsette våre innsatser.


Sammen med våre kunder og partnere implementerer vi beste praksis-løsninger og løser problemer som gjør en reell forskjell hver dag.
Aquatiq jobber kontinuerlig for å plassere respekt for menneskeliv og miljøet i sentrum av matindustrien. For oss er det uaktuelt å tjene profitt på bekostning av mattrygghet. Dessverre er det for mange eksempler på virksomheter som har ofret mennesker eller naturen på grunn av uforsvarlig og snever økonomisk tankegang.


Ved å ta mattrygghet på alvor opprettholder vi tillit til matindustrien. Folk kan trygt nyte produktene de kjøper. Produsenter og distributører kan drive virksomheten på en ansvarlig måte, med god samvittighet.
På grunn av arten av vår virksomhet har noen av våre produkter en innvirkning på miljøet. Vi tar dette ansvaret svært alvorlig.


Vi følger de strengeste reglene og fremmer alltid produkter med god miljøprofil uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Aquatiq Chemistry er også sertifisert i henhold til den strenge miljøstandarden ISO14001.

Content block

Konkrete tiltak

 1. Erstatning og rasjonalisering av kjemikalier. Vi fremmer de beste produktene med lavest mulig miljøpåvirkning. I tillegg rasjonaliserer vi stoffkataloger for å effektivisere og sikre bruken av kjemikalier hos våre kunder.
 2. Bærekraft er forankret i våre verdier og adferdskodeks.
 3. Fremme utstyr og teknologi som optimaliserer prosesser. Dette bidrar til mindre vann-, energi- og kjemikalieforbruk.
 4. Miljø-, allergen- og HMS-merking av våre produkter.
 5. Samarbeid med ledende internasjonale forskningsorganisasjoner og selskaper.
 6. Optimaliserte frakt ruter. Økt bruk av sjøfrakt for å minimere CO2-utslipp og avlastning av veinettet.
 7. God kontroll på verdikjeden til våre ansvarlige partnere.
 8. Mer konsentrerte produkter (mindre vann og mer konsentrat per liter produkt). Dette fører til mindre frakt, mer produktutnyttelse og mindre miljøpåvirkning.
 9. Gode rutiner for gjenvinning. Her hjelper vi gjerne våre kunder.
 10. Konkrete rengjøringsplaner som optimaliserer bruk av riktig produkt til rett formål.
 11. Titrasjon som sikrer optimalt kjemikalieforbruk (unngå overforbruk).
  Vårt slagord "Lidenskap for Renhet" er sterkt forankret i vår organisasjon.

Alle ansatte er enige om at bærekraftig utvikling har høyeste prioritet hos oss. Sammen med våre kunder og partnere finner vi gode, bærekraftige løsninger for fremtiden.

Content block

FNs bærekraftsmål

De bærekraftige utviklingsmålene er en plan for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. De adresserer de globale utfordringene vi står overfor, inkludert fattigdom, ulikhet, klima, miljøødeleggelser, velstand, fred og rettferdighet.

Aquatiqs bidrag

Aquatiq støtter FNs bærekraftsmål som helhet. Vi er spesielt engasjert i å jobbe mot mål 2, 3, 6, 9 og 14.

Accordion

Content block