Hero section

Tjenester

Landbasert Akvakultur

Bistand, opplæring og oppfølging av leverandører og produsenter innen landbasert oppdrett av laks og ørret.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Content block

God biosikkerhet i landbasert oppdrett handler om forebyggende tiltak og strategier for å beskytte både fisken og miljøet mot sykdomsutbrudd og andre trusler som kan påvirke fiskehelsen og miljøet.

Biosikkerhet omfatter alle tiltak som er nødvendige for å forebygge sykdomsutbrudd og å begrense eventuelle skader som kan oppstå og til sammen bidrar til å redusere risikoen for sykdomsutbrudd og skape en sunn og bærekraftig fiskeproduksjon som ivaretar både fisken, menneskene og omgivelsene.

Gjennom en lang periode har Aquatiq opparbeidet ekspertise innen hygienisk design, mikrobiologi og opplæring. Derfor kan vi assistere deg som investerer i nye anlegg, eller levere dette. Aquatiq kan bistå med generasjonsvask, storvask og nullstilling. Vi kan også bistå med rådgivning ved utarbeidelse av biosikkerhetsplaner, eventuelt revidere en eksisterende plan.

Accordion

Våre tjenester

Hero section

Kurs og opplæring

Åpne og bedriftsinterne kurs innen fiskehelse, biosikkerhet og hygienisk design

Woops, image with no alt text. Sorry!

Content block

Din rådgiver

Vi kan hjelpe med å optimalisere anlegg som er bygget med fokus på hygienisk design og mikrobiologisk kontroll. Dette vil vanligvis omfatte viktige elementer som materialvalg, overflater, plassering av utstyr og enheter, produksjonsflyt osv.

Hvis det har blitt konstatert en sykdom i et eksisterende anlegg, kan vi bistå deg i prosessen med å tilbakestille anlegget. Sammen med deg og vårt Pathogen Management-team vil vi kunne implementere riktige tiltak for å eliminere trusselen.

Målene våre i slike situasjoner er:

  • Oppdage/lokalisere problemet raskt.
  • Eliminere problemet, hvis det er mulig med tilbakestilling av RAS.

Slike situasjoner er ikke rutine for oppdrettere, og derfor har få erfaring med å håndtere dem. Derfor vil vi bistå for å sikre en optimal nullstilling og opplæring av ansatte for å sikre produksjonen og forebygge nye tilfeller.

Contacts

Kontakt

For generelle henvendelser:

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Sense

Eeli Raatevaara

Lead Project Manager Aquaculture

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Sense

Preben Mørner-Bartnes

Project Manager Aquaculture

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Sense

Håkon Giæver Norstrand

Project Manager Aquaculture