Hero section

Services

Rørinspeksjon og rengjøring

En rørinspeksjon avdekker potensielle problemer og verifiserer kvaliteten på renholdet.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Content block

Rørinspeksjon for akvakultur og matindustrien krever kunnskap, erfaring og riktig utstyr. En rørinspeksjon vil ikke bare avsløre mulige og kommende problemer og gjøre det mulig å være i forkant, men også for å verifisere om renholdet som er utført er bra. Ofte blir dette glemt og/eller ikke prioritert og kan være kilden til problemet.

Text and image section

Aquatiq kan bistå med:

  • Kvalitetskontroll av rørkretser for å avdekke organisk materiale, biofilm, lekkasjer, tetninger, utglidninger i rørveggen, hull, sprekker, skarpe kanter og skader.
  • Rørinspeksjon av alle typer rør fra 50 mm.
  • Visuell inspeksjon av rør med tekst fra observasjoner som legges direkte på bilder og video.
  • Digital meterteller som gjør det enkelt å kartlegge hvor problemet er for seinere renhold eller annen forbedring.
  • Faste avtaler for årlig kontroll.
  • Topp moderne utstyr.
  • Bistå med renhold om dette skulle være aktuelt.
Woops, image with no alt text. Sorry!

Content block

Vi har nullstilt og utført renhold på over 40 avdelinger innenfor Akvakultur og RAS og ser at behovet for en inspeksjon på diverse rørkretser ved bruk av inspeksjonskamera er økende i alle ledd av matindustrien.

Våre operatører har mange års erfaring og har spesialisert seg på alle typer inspeksjonsoppdrag innenfor akvakultur og matindustrien. Våre tjenester kan benyttes som forebyggende samt for å avdekke problemer.

Contacts

Contact us

For more information

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Sense

Eeli Raatevaara

Lead Project Manager Aquaculture

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Sense

Preben Mørner-Bartnes

Project Manager Aquaculture

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Sense

Håkon Giæver Norstrand

Project Manager Aquaculture