Hero section

Rengjøring og desinfeksjon

Aquatiq tilbyr generasjonsrengjøring, storrengjøring og total nullstilling innen landbasert akvakultur

Woops, image with no alt text. Sorry!

Content block

Profesjonell rengjøring og desinfeksjon i landbaserte akvakulturanlegg

I henhold til Akvakulturdriftsforskriften §56, er det obligatorisk for anlegg som produserer mer enn 1 million settefisk per år, å opprettholde smittemessig atskilte enheter for ulike generasjoner. Dette kravet er et sentralt ledd i å sikre optimal biosikkerhet og forhindre akkumulering av organisk materiale i systemene.

Det er imidlertid en kompleks og tidkrevende operasjon, som mange anlegg finner utfordrende. Aquatiq tilbyr spesialiserte rengjøringstjenester, støttet av omfattende opplæring og erfaring fra en rekke generasjonsvask-prosjekter.

Aquatiq besitter også spesialisert ekspertise i å utføre total nullstilling av akvakulturanlegg, en oppgave av betydelig omfang og kompleksitet som få andre aktører i bransjen kan påta seg. Nullstilling er siste utvei om man får påvist patogen som man vil ha fjernet fra anlegget.

Vår tilnærming til nullstilling involverer en integrert anvendelse av avansert kjemiteknologi, dyptgående forståelse av mikrobiologi og ekspertise innen resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Dette tverrfaglige teamet leder prosessen nøye for å sikre effektiv og total fjerning av skadelige agenser fra anlegget, og gjenoppretter operasjonell integritet og biosikkerhet.

Content block

Aquatiq har utstyr og erfarne operatører til å kunne bistå og utføre følgende rengjøring-alternativer:

Woops, image with no alt text. Sorry!

Content block

Generasjonsvask

En generasjonsvask vil sørge for at det er et biologisk skille mellom hvert innsett. Dette gjøres ved at man vasker og desinfiserer overflater som vannet og fisken er i direkte kontakt med. Man gjør også en generasjonsvask for å holde det biologiske presset nede.

Aquatiq har utstyr og erfarne operatører med riktig kursing til å utføre hele generasjonsvasken på landbaserte oppdrettsanlegg i både inn og utland.Vi har flere kunder som benytter seg av våre tjenester for å effektivisere drift, men også redusere kostnad og vasketid.

Content block

Storvask

En storvask er noe vi tilbyr som en mellomting mellom generasjonsvask og nullstilling. Når anlegget har stått i drift en god stund er det store mengder biologisk materiale som hoper seg opp i rørkretser, kar, gulv, og luftere.

En storvask bør prioriteres. Om man fortsetter å drifte anleggene uten å prioritere en storvask vil det biologiske materiale øke og man støter på mange store problemer etter hvert. Aquatiq har utstyr og kompetanse til å utføre en storvask.

Content block

Nullstilling

Om man får påvist smittsom patogen i anlegget er det svært vanskelig å få dette vekk og man ender ofte opp med å ta en total nullstilling av hele anlegget.

Nullstilling av anlegg er en komplisert og tidkrevende prosessmed mange elementer. Aquatiq har gjennomført flere nullstillinger med gode resultater, vi kan lede prosessen med å fjerne patogene fra anlegget.

Ved en nullstilling er det svært viktig at man gjør alle komponenter på anlegget biologisk rent. Dette innebærer kar, luftere, oksygenkjegler, ventiler, rørkretser samt alle overflater i avdelingen. Om man utelater noen områder er sjansen stor for at patogenet blomstrer opp igjen.

Quotes

Woops, image with no alt text. Sorry!

Arbeidet som ble utført var meget vellykket; Analyseresultat av fisk og miljøet i avdelingen som ble nullstilt viser ingen påvisning av IPN-virus lengre, og vi er veldig fornøyde.

Kjetil Rørtveit

Osland Settefisk

Contacts

Kontakt

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om deres behov

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Sense

Eeli Raatevaara

Lead Project Manager Aquaculture

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Sense

Preben Mørner-Bartnes

Project Manager Aquaculture

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Sense

Håkon Giæver Norstrand

Project Manager Aquaculture