Hero section

Food Fraud & Food Defense

Food Defense er handlinger ment å forårsake omfattende skade på folkehelsen. Food Fraud (matsvindel) er ikke primært utført for å forårsake helseskader, men et ønske om økonomisk vinning.

Food Fraud & Food Defense

Content block

Du er sikkert kjent med begrepet Food Safety (mattrygghet), som handler om å redusere sannsynligheten for utilsiktet kontaminering med farer som kan føre til helsefarlig mat eller drikke. Food Defense skal derimot beskytte maten mot forsettlig kontaminering som utføres for å skade konsumentene og/eller produsenten.


Food Defense er handlinger som er ment å forårsake omfattende skade på folkehelsen. Matsvindel (Food Fraud) utføres ikke primært for å forårsake helseskade, men heller på grunn av et ønske om økonomisk gevinst.

Med andre ord: Begge deler er bevisste handlinger, men forskjellen ligger i intensjonen bak handlingene.

Aquatiq bistår matindustrien med veiledning, metoder og verktøy som kan bidra til å sikre matens ekthet.

Transporter

Content block

Alle våre kurs kan tilpasses etter din bedrifts behov og utfordringer. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne en god løsning

Contacts

Contact

Du er velkommen til å kontakte oss for spørsmål og mer informasjon.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Consult

Mariann Kirkerød

Managing Director