HACCP Level 4 - Advanced

Hybridkurs
Løft din HACCP-kompetanse til neste nivå!

kr 22 150,00 totalt

kr 22 150,00 per deltaker

Velg kursdato

Løft din HACCP-kompetanse til neste nivå!

HACCP-kompetanse bygges gjennom å gradvis øke kunnskap i takt med praktisk bruk. HACCP er et modningsfag. HACCP Advanced (Level 4) vil ta deg til neste nivå.
Kurset dekker de viktigste ledelsesaspektene som er avgjørende for et effektivt HACCP-system. Du vil utvikle en dypere forståelse for et HACCP-basert styringssystem for mattrygghet. Kunnskapen vil hjelpe deg til å bedre utfordre og vurdere eget og andres system for å sikre at de er robuste og oppfyller beste praksis.
Kurset er et svært interaktivt kurs, med erfarne foredragsholdere som vil gi deg praktisk veiledning med mye vekt på case-studier og gruppeøvelser.

Kurset er delt i en digital og fysisk del og har en total varighet på 43 timer. Se mer info under "Digitale- og fysiske samlinger"

Påmeldingsfrist: se under "Praktisk info"

  • Hybrid
  • Dato: 9. april - 18. april
  • RSPH-godkjent

Content block

Mål

Kurset er bygd opp med bakgrunn i pensum for HACCP Advanced (Level 4) hos RSPH, som også danner grunnlag for læringsmål.
Overordnet mål med kurset er at deltagere skal kunne planlegge hvordan utvikle, implementere og forbedre HACCP i en gitt sektor av matindustrien. Dette oppnås gjennom en rekke delmål (som også er grunnlag for eksamen).

Content block

Målgruppe

Kurset passer for HACCP-teamledere- og medlemmer, samt ledere som er involvert i utvikling, implementering og vedlikehold av HACCP. Det passer også for alle som skal gjennomføre intern og ekstern opplæring i HACCP, og som trenger å demonstrere sin HACCP-kompetanse. Videre passer kurset for rådgivere, revisorer og myndighetspersonell som jobber med mattrygghet.

Content block

Eksamen

Eksamen gjenspeiler i større grad den enkeltes faktiske kunnskapsnivå og gir en god mulighet til å demonstrere egen kompetanse, både internt, men også for personer utenfor egen organisasjon, f.eks revisorer og kunder. Dokumentert eksamen kan også være nyttig hvis man skal søke på ny jobb. Vi fasiliterer derfor obligatorisk HACCP-eksamen Level 4 på siste kursdag.

  • Eksamen er utarbeidet av RSPH
  • Eksamensform: Skriftlig
  • Tid til rådighet: 4,5 time
  • Språk: Engelsk
  • Tillatte hjelpemidler: Ordbok
  • I løpet av kurset vil vi ha en presentasjon av hvordan eksamen gjennomføres

Accordion

Les mer om...

Contacts

Kontaktpersoner

For generelle henvendelser

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Consult

Elise Solberg Løvlund

Senior Consultant / Head of the Course Department

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Consult

Mariann Kirkerød

Managing Director

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Consult

Mariann Kirkerød

Managing Director

Course listing

Øvrige HACCP-kurs