Call to action

GDPR

General Data Protection Regulation for Aquatiq

Content block

Denne personvernerklæringen fastsetter våre retningslinjer og beskriver hvilken informasjon vi samler inn om våre kunder, potensielle kunder, leverandører og forretningsforbindelser; hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker informasjonen; og hvordan vi beskytter rettighetene til registrerte enkeltpersoner i samsvar med personvernpolitikken.


Personopplysningsloven regulerer innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger. En sentral del av denne loven fastsetter strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet for behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med selskapets etterlevelse av denne loven. "Personopplysninger" omfatter både informasjon og vurderinger som kan knyttes til en bestemt person. For eksempel navn, telefonnummer og e-postadresse.