Hero section

Food Processing Industry

Specialized chemistry for the food industry.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Content block

Welcome to our complete hygiene solutions for the food industry

In the fast-paced and highly regulated world of the food industry, maintaining impeccable hygiene standards is not just a priority—it's a necessity. At Aquatiq, we understand the critical importance of hygiene in food production and processing. That's why we offer comprehensive hygiene solutions designed specifically for the unique challenges of the food industry.

Our goal is to assist your food production facility in maximizing production and reducing waste by providing customized hygiene solutions. We offer a comprehensive selection of detergents and disinfectants designed specifically for the food and beverage processing industries.

Product listing

Related products

For the food processing industry. Visit our webshop for more products.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua Des

Flere størrelser tilgjengelig

Aqua Des er godkjent for bruk i akvakultur i Norge.

Aqua Des er et bredspektret, flytende desinfeksjonsmiddel på pereddiksyrebasis.

Aqua Des virker på alle typer mikroorganismer (bakterier, mugg, gjær, sopp, virus, parasitter, protozoer).

Benyttes til kalddesinfeksjon (cip-, overflate-, bad- og tåkedesinfeksjon).

Produktet skaper ikke resistens.

Miljøvennlig, brytes ned til bestanddelene vann, O2 og CO2.

Fortynnes med sjøvann eller ferskvann.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua Foam Alka Plus

Flere størrelser tilgjengelig

Aqua Foam Alka Plus er et flytende, konsentrert, lutholdig skumrengjøringsmiddel for rengjøring av vanskelige protein-, fett- og oljebelegg.

Aqua Foam Alka Plus er beregnet for bruk i kjøttforedling- og fiskeindustrien, meierier og bryggeri industrien for rengjøring, spesielt for fjerning av vanskelige fett og proteinbelegg.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua Foam Alkachlor

Flere størrelser tilgjengelig

Produktet er et meget effektivt skumrengjøringsmiddel for alle overflater, redskaper og utstyr som brukes i næringsmiddelindustrien, spesielt innen kjøtt-, fisk- og fjærfeanlegg.

Benyttes også for rengjøring av lagre, lasterom, utstyr o.l. hvor det er avgjørende at flatene er fullstendig rene.

Utmerket også til rengjøring av flislagte vegger, gulv o.l i svømmehaller, dusjer og lignende.

Unngå bruk på aluminium og sink. Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua CIP Alka 14

Flere størrelser tilgjengelig

Et sterkt alkalisk, flytende CIP-rengjøringsmiddel.
Et utmerket produkt for bakke- og kassevaskemaskiner.

Andre bruksområder: et meget effektivt vaskemiddel for rørsystemer, slanger og tanker på brønnbåter, settefiskanlegg og ellers i næringsmiddelindustrien.

Må ikke brukes på sink, aluminium eller legeringer av dette.

Produktet inneholder skumdemper.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua Biocip

Flere størrelser tilgjengelig

Aqua Biocip er et flytende, sterkt alkalisk sirkulasjons rengjøringsmiddel (C.I.P)

Aqua Biocip er spesielt beregnet til rengjøring av tanker, rør, blandingssystemer og lagringstanker på bryggerier, meierier og ellers i næringsmiddelindustrien.


Rengjør effektivt tanker og rør for fargestoff, proteiner, sukker-rester og lignende.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua CIP PH

Flere størrelser tilgjengelig

Aqua CIP PH er et flytende surt rengjøringsmiddel til bruk ved fjerning av kalkbelegg og proteiner fra utstyr, gulv og vegger innen næringsmiddelindustrien.

Inneholder bl.a fosforsyre.
Produktet er velegnet til rengjøring av kokegryter og annet rustfritt utstyr og kan også anvendes til vask av aluminium og kobber dersom man etterskyller skikkelig.

Egner seg utmerket til generell rustfjerning.

Må ikke blandes med klorholdige produkter..

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua Des Foam PAA

Flere størrelser tilgjengelig

Aqua Des Foam PAA er et flytende sterkt desinfeksjonsmiddel for overflatehygiene på pereddiksyrebasis.

Produktet har et bredt virkningsspekter ovenfor de fleste mikroorganismer. Skummende.

Ved utlegging med lavtrykksanlegg eller konsentratsprøyte dannes et lett markørskum. Skummet minimerer ubehagelig lukt og gir en god fukting av overflater, noe som sikrer effektiv desinfeksjon. Når produktet brukes i anbefalt konsentrasjon, kontakttid og temperatur, kan produktet brukes på metaller.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Matrix Performance X3 spray, 500 ml

Multifunksjonelt smøremiddel.

Smøremiddel for krevende forhold.

Performance X3 smører og beskytter kjeder, kabler, låser, trenger inn og frigjører fastlåste komponenter, fjerner rester fra gamle smøremidler og beskytter mot korrosjon.

Performance X3 inneholder en blanding av syntetiske stoffer for å transportere en blanding av keramikk og forsterket PTFE til kritiske lagerflater, beskytte dem mot slitasje og korrosjon.

Denne avanserte teknologien gir et smøremiddel med en ekstrem ytelse.

Tidsbesparende og økonomisk ved å utvide smøre intervaller. Allsidigheten gjør det mulig å redusere smørebeholdningen også.

Langtidsvirkende med maksimal vedheft og et stort temperaturområde.

Penetrerende, smører under ekstreme forhold, låsolje og korrosjonsbesyttelse.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

VirAl Hånddesinfeksjon Gel

Flere størrelser tilgjengelig

VirAl Hånddesinfeksjon er et effektivt middel for desinfisering av hender.

VirAl inneholder rikelig med glyserol for å bevare hudens fuktighet.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

VirAl Soft Hand

Flere størrelser tilgjengelig

Mild, uparfymert flytende håndsåpe spesielt til bruk i institusjoner og næringsmiddelindustri.

Text and image section

Why choose our hygiene solutions?

  • Expertise and experience: With years of experience serving the food industry, we've developed a deep understanding of the sector's hygiene needs. Our team of experts consists of professionals who are well-versed in the latest regulations and best practices to ensure your facility remains compliant and contamination-free.
  • Tailored solutions: We recognize that every food production facility is unique. Our approach is highly customizable, allowing us to design and implement hygiene solutions that address your specific requirements and challenges. Whether you operate a small-scale bakery or a large-scale meat processing plant, we have the expertise to cater to your needs.
  • Comprehensive services: Our complete hygiene solutions cover every aspect of your operation, from sanitation and disinfection to pathogen management and staff training. We leave no stone unturned to create a hygienic environment that ensures the safety and quality of your food products.
Woops, image with no alt text. Sorry!

Text and image section

What can we help you with?

  • Cleaning and Sanitation: Our thorough cleaning and sanitation services include the use of industry-approved cleaning agents and state-of-the-art equipment to eliminate bacteria, viruses, and contaminants effectively.
  • Staff Training: Proper hygiene begins with knowledgeable employees. We offer training programs to educate your staff on best practices, hygiene protocols, and safety measures.
  • Hygiene Audits and Compliance: Our team conducts regular hygiene audits to ensure that your facility meets and exceeds regulatory requirements.
  • Product Protection: We offer a range of products such as antimicrobial coatings, sanitizers, and protective barriers to safeguard your food products during processing and packaging.
Woops, image with no alt text. Sorry!

Accordion

Our range of services

Content block

With our comprehensive range of services, including surface cleaning and disinfection, hygienic design, dismantling plans, tailored cleaning plans, CIP optimization, and HSE expertise, Aquatiq is your trusted partner in achieving the highest standards of hygiene, safety, and quality in the food industry. Contact us today to discuss your specific hygiene needs and let us tailor a comprehensive solution for your business.

Contacts

Contact

For more information

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Chemistry

Kristoffer Eide

Food Safety Specialist