Hero section

Aquaculture Industry

Specialized chemistry for the aquaculture industry.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Content block

Welcome to our biosecurity and hygiene solutions for aquaculture

In the thriving world of aquaculture, ensuring biosecurity and maintaining impeccable hygiene standards is paramount. At Aquatiq, we recognize the unique challenges faced by the aquaculture industry and offer specialized solutions tailored to your specific needs.

Product listing

Related products

For the aquaculture industry. Visit our webshop for more products and information.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua Des

Flere størrelser tilgjengelig

Aqua Des er godkjent for bruk i akvakultur i Norge.

Aqua Des er et bredspektret, flytende desinfeksjonsmiddel på pereddiksyrebasis.

Aqua Des virker på alle typer mikroorganismer (bakterier, mugg, gjær, sopp, virus, parasitter, protozoer).

Benyttes til kalddesinfeksjon (cip-, overflate-, bad- og tåkedesinfeksjon).

Produktet skaper ikke resistens.

Miljøvennlig, brytes ned til bestanddelene vann, O2 og CO2.

Fortynnes med sjøvann eller ferskvann.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua Foam Alka Plus

Flere størrelser tilgjengelig

Aqua Foam Alka Plus er et flytende, konsentrert, lutholdig skumrengjøringsmiddel for rengjøring av vanskelige protein-, fett- og oljebelegg.

Aqua Foam Alka Plus er beregnet for bruk i kjøttforedling- og fiskeindustrien, meierier og bryggeri industrien for rengjøring, spesielt for fjerning av vanskelige fett og proteinbelegg.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua Foam Alkachlor

Flere størrelser tilgjengelig

Produktet er et meget effektivt skumrengjøringsmiddel for alle overflater, redskaper og utstyr som brukes i næringsmiddelindustrien, spesielt innen kjøtt-, fisk- og fjærfeanlegg.

Benyttes også for rengjøring av lagre, lasterom, utstyr o.l. hvor det er avgjørende at flatene er fullstendig rene.

Utmerket også til rengjøring av flislagte vegger, gulv o.l i svømmehaller, dusjer og lignende.

Unngå bruk på aluminium og sink. Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua CIP Alka 14

Flere størrelser tilgjengelig

Et sterkt alkalisk, flytende CIP-rengjøringsmiddel.
Et utmerket produkt for bakke- og kassevaskemaskiner.

Andre bruksområder: et meget effektivt vaskemiddel for rørsystemer, slanger og tanker på brønnbåter, settefiskanlegg og ellers i næringsmiddelindustrien.

Må ikke brukes på sink, aluminium eller legeringer av dette.

Produktet inneholder skumdemper.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua Biocip

Flere størrelser tilgjengelig

Aqua Biocip er et flytende, sterkt alkalisk sirkulasjons rengjøringsmiddel (C.I.P)

Aqua Biocip er spesielt beregnet til rengjøring av tanker, rør, blandingssystemer og lagringstanker på bryggerier, meierier og ellers i næringsmiddelindustrien.


Rengjør effektivt tanker og rør for fargestoff, proteiner, sukker-rester og lignende.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua CIP PH

Flere størrelser tilgjengelig

Aqua CIP PH er et flytende surt rengjøringsmiddel til bruk ved fjerning av kalkbelegg og proteiner fra utstyr, gulv og vegger innen næringsmiddelindustrien.

Inneholder bl.a fosforsyre.
Produktet er velegnet til rengjøring av kokegryter og annet rustfritt utstyr og kan også anvendes til vask av aluminium og kobber dersom man etterskyller skikkelig.

Egner seg utmerket til generell rustfjerning.

Må ikke blandes med klorholdige produkter..

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

Aqua Des Foam PAA

Flere størrelser tilgjengelig

Aqua Des Foam PAA er et flytende sterkt desinfeksjonsmiddel for overflatehygiene på pereddiksyrebasis.

Produktet har et bredt virkningsspekter ovenfor de fleste mikroorganismer. Skummende.

Ved utlegging med lavtrykksanlegg eller konsentratsprøyte dannes et lett markørskum. Skummet minimerer ubehagelig lukt og gir en god fukting av overflater, noe som sikrer effektiv desinfeksjon. Når produktet brukes i anbefalt konsentrasjon, kontakttid og temperatur, kan produktet brukes på metaller.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Matrix Performance X3 spray, 500 ml

Multifunksjonelt smøremiddel.

Smøremiddel for krevende forhold.

Performance X3 smører og beskytter kjeder, kabler, låser, trenger inn og frigjører fastlåste komponenter, fjerner rester fra gamle smøremidler og beskytter mot korrosjon.

Performance X3 inneholder en blanding av syntetiske stoffer for å transportere en blanding av keramikk og forsterket PTFE til kritiske lagerflater, beskytte dem mot slitasje og korrosjon.

Denne avanserte teknologien gir et smøremiddel med en ekstrem ytelse.

Tidsbesparende og økonomisk ved å utvide smøre intervaller. Allsidigheten gjør det mulig å redusere smørebeholdningen også.

Langtidsvirkende med maksimal vedheft og et stort temperaturområde.

Penetrerende, smører under ekstreme forhold, låsolje og korrosjonsbesyttelse.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

VirAl Hånddesinfeksjon Gel

Flere størrelser tilgjengelig

VirAl Hånddesinfeksjon er et effektivt middel for desinfisering av hender.

VirAl inneholder rikelig med glyserol for å bevare hudens fuktighet.

Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!
Woops, image with no alt text. Sorry!

VirAl Soft Hand

Flere størrelser tilgjengelig

Mild, uparfymert flytende håndsåpe spesielt til bruk i institusjoner og næringsmiddelindustri.

Text and image section

Why choose our hygiene solutions?

  • Expertise and experience: With a deep-rooted understanding of the aquaculture sector, we bring years of experience to the table. Our team of experts is well-versed in the latest regulations and best practices for maintaining the highest hygiene standards and biosecurity.
  • Surface cleaning and CIP cleaning: Our services encompass thorough surface cleaning and Clean-in-Place (CIP) cleaning, specially designed for aquaculture environments. We use industry-approved cleaning agents and equipment to eliminate harmful pathogens effectively and ensure the cleanliness of your equipment and facilities.
  • Environmentally friendly products: We are committed to sustainability and environmental responsibility. Our products are not only highly effective in disinfection but also environmentally friendly. All our cleaning agents are approved for use in the aquaculture industry and are formulated to minimize any negative impact on the surrounding ecosystem.
  • Biodegradable lubricants and hydraulic oils: We offer biodegradable lubricants and hydraulic oils that are specifically designed to meet the unique demands of aquaculture equipment. These products reduce the risk of contamination and offer excellent performance while being environmentally responsible.
  • Specialized chemistry team: Our dedicated team of experts specializes in chemistry and its application for the aquaculture industry. They can provide valuable insights into customized solutions and innovative approaches to maintaining biosecurity and hygiene in your facility.
Woops, image with no alt text. Sorry!

Text and image section

Your trusted partner in aquaculture hygiene

At Aquatiq, we are committed to helping you maintain the highest standards of hygiene, biosecurity, and environmental responsibility in the aquaculture industry. Our solutions are designed to enhance your operational efficiency, protect your brand reputation, and ensure the well-being of your aquatic assets.

Don't leave biosecurity and hygiene to chance. Contact us today to discuss your specific requirements and let us tailor a comprehensive solution for your aquaculture business. Together, we can ensure the highest levels of hygiene, safety, and sustainability in your aquaculture processes.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Accordion

Our range of services

Contacts

Contact

For more information

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Chemistry

John Erling Bakke

Food Safety Specialist