Praktisk revisjonskurs for matindustrien

Fysisk kurs
Praktisk revisjonskurs

13 600,00 kr totalt

13 600,00 kr per deltaker

Velg kursdato

Kursdatoen er fullbooket

Gjennomføring av en revisjon krever øvelse. Vi har over flere år utviklet et unikt revisjonskurs, hvor vi praktiserer «learning by doing». Kurset gjennomføres kun 2 ganger pr år; vår og høst og har begrenset antall plasser.

Gjennom en kombinasjon av teori og praktiske øvelser, guider vil deltagerne trinn for trinn gjennom revisjonsprosessen. Vi benytter BRCGS Food som revisjonsgrunnlag.

For best mulig læring avslutter vi kurset med en praktisk revisjon på vår vertsfabrikk. Foredragsholdere observerer deltagere i revisjonsgruppene, og det gis tilbakemeldinger på deres utførelse av revisjonen.

Kurset gjennomføres på 3 dager, totalt 22 timer.

Høstens kurs er et samarbeid med Norsk Kylling på Orkanger. De to første teoridagene gjennomfører vi på Scandic Nidelven i Trondheim sentrum.

Vårens kurs er nå fullbooket.

Varighet: dag 1 kl 10.00-17.30 / dag 2 kl 09.00-17.30 / dag 3 kl 07.30-16.30

Påmeldingsfrist: se under "Praktisk info"

  • Dato: 28. mai - 30. mai

Articles

papers

Les tilbakemelding fra tidligere deltager her!

alt text

Tilbakemelding fra deltager fra Hofseth International på praktisk revisjonskurs

Hanne Skår Roald er kvalitetskoordinator i Hofseth International i Ålesund, som er et fullintegrert sjømatselskap som tilbyr et bredt spekter av kvalitetsprodukt, innenfor laks og ørret. Hanne har jobbet i selskapet i snart 8 år. Hun er HACCP-leder og intern revisor.

Les hele innlegget

Content block

Mål

Gi deltagere nødvendig kunnskap og ferdigheter til selv å planlegge, gjennomføre og dokumentere revisjoner i matrelaterte virksomheter.

Content block

Innhold

  • Planlegging og ledelse av et revisjonsprogram
  • Gjennomgang av revisjonsprosessen
  • Kommunikasjon og revisjonsmetodikk
  • Forberedelse av en enkelt revisjon mot utvalgte kravpunkter i BRC
  • Utarbeidelse av sjekklister
  • Rapportering og oppfølging av tiltak
  • Formulering av avvik
  • Revisjon av virksomhet

Content block

Målgruppe

Kurset er rettet mot personell i matbransjen som har som oppgave å lede, delta eller gjennomføre interne revisjoner, leverandørvurderinger, hygienerunder, eller annen form for inspeksjon eller vurdering av ulike system for mattrygghet. Kurset passer også for tilsynspersonell som ønsker å lære revisjonsteknikk.

Accordion

Les mer om...

Contacts

Kontaktpersoner

For generelle henvendelser kontakt kurskoordinator:

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Consult

Daniel Antonsen

Senior Audit Manager / Head of Industrial Audits