HACCP Level 2 - Innføring

Digitalt kurs
Bli kjent med HACCP-metodikken

5 800,00 kr totalt

5 800,00 kr per deltaker

Velg kursdato

Dette kurset er det første nivået i vår HACCP-opplæring. Kurset passer for alle i matrelaterte virksomheter, som har gjennomgått opplæring i hygiene og mattrygghet. Kurset er en starthjelp for å bli kjent med selve HACCP-metodikken.

Kurset gjennomføres i 2 moduler â 4 timer kl 08:30-12:30

På dette kurset tilbyr vi Aquatiq sin grunnleggende HACCP-eksamen. Eksamen er frivillig, pris kr 1000,-

Påmeldingsfrist: se under "Praktisk info"

 • Dato: 20. august - 21. august
 • Eksamen (frivillig)
 • RSPH-godkjent

Content block

Innhold

Teori og øvelser relatert til følgende tema:

 • Systematisering av trygg mat arbeidet
 • Grunnforutsetninger
 • Næringsmiddelfarer
 • HACCP-metodikken trinn for trinn

Content block

Mål

Gjennom dette kurset ønsker vi at deltagere skal:

 • Forstå hva som menes med begrepet grunnforutsetninger og viktigheten av disse
 • Ha økt forståelse for hvordan forbedre grunnforutsetningene på egen virksomhet
 • Forstå hva som menes med begrepet næringsmiddelfarer
 • Få økt bevissthet og kjennskap til næringsmiddelfarene på egen virksomhet
 • Bli kjent med HACCP-metodikken og de 7 HACCP-prinsippene
 • Få økt bevissthet og kjennskap til viktige og kritiske styringstiltak på egen virksomhet

Målgruppe

Innføringskurset er generelt og passer for alle virksomheter i matbransjen.

Kurset er meget godt egnet for:

 • Personell som ikke er kjernemedlemmer i HACCP-teamet (kjernemedlemmer trenger utvidet opplæring i HACCP)
 • Personell i mindre virksomheter og ansatte som trenger oversikt over HACCP
 • Personell som ønsker / har behov for oppfriskning
 • Oppfriskning har nå blitt et krav i de fleste anerkjente standarder for mattrygghet

Content block

Eksamen

AIle som fullfører kurset (deltar på begge moduler) får kursbevis. I tillegg tilbyr vi også Aquatiq sin grunnleggende HACCP-eksamen som deltagerne gjennomfører digitalt. Dette er et ekstra (frivillig) tilbud til våre kursdeltagere for å demonstrere forståelse for HACCP og gi en bekreftelse på læringsutbytte.

 • Tid til rådighet: 30 minutter
 • Eksamensform: Multiple Choice
 • Språk: Norsk
 • Hjelpemiddel: Ingen
 • Pris kr 1000,-

Accordion

Les mer om...

Contacts

Kontaktpersoner

For generelle henvendelser kontakt kurskoordinator:

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Consult

Therese Faye

Microbiology & Food Safety Specialist, PhD