Hero section

Om oss

Verdier

De grunnleggende verdiene i vår organisasjon

Content block

Verdier


Vår virksomhet er bygd på høye etiske standarder og vår evne til å handle i samsvar med disse gjennom vår adferdskodeks.


Aquatiqs kjerneverdier er:
Integritet – Å gjøre det som er riktig har en positiv innvirkning på livet, virksomheten, samfunnet og miljøet. Vår omdømme er basert på vår profesjonalisme. Vi setter alltid selskapets beste framfor oss selv, og ingen står over "laget". Vi bryter aldri med sikkerhet eller fremmer løsninger som ikke oppfyller Aquatiq-standarden. Vi respekterer våre kunder og våre konkurrenter.


Lidenskap – Å arbeide med lidenskap for å gjøre en forskjell, er vi stolte av å holde våre løfter. Med vår kunnskap og teknologi gjør vi det mulig for våre kunder å alltid være i front. For oss handler det grunnleggende sett om menneskers helse og liv. Vi er forpliktet til å hjelpe våre kunder å realisere sitt fulle potensiale.


Kreativitet – Vi fremmer en kultur som er konstant kreativ. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer, responderer på kundenes behov og interesser. Vi jobber stadig med å finne de beste løsningene for våre kunder.