Hero section

Tjenester

Pathogen Management

Erfaringen viser at manglende oppfyllelse av en eller flere forutsetninger ofte er årsaken til kriser knyttet til mattrygghet.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Content block

Kontroll av patogener

Listeria er en vanlig bakterie som finnes i matbehandlingsmiljøet, spesielt i produksjon og emballasje av ferdigmatprodukter, samt i kjøtt-, fisk- og fjærfeproduksjon.

Miljø- og produktsampling spiller en betydelig rolle når det gjelder å identifisere potensielle problemområder i en matbehandlingsanlegg. Dette avdekker forhold som kan bidra til forurensning av sluttproduktet. Regelmessig overvåking av miljøet i og rundt området der produktene håndteres, kan være et effektivt tidlig varslingssystem for å identifisere potensielle kilder til Listeria-forurensning i ferdig produkt.

Accordion

Bevar kontrollen

Aquatiq® kan hjelpe med validering, verifisering og forbedring av selskapets grunnleggende krav, vanligvis rutiner knyttet til personlig hygiene, produksjonshygiene, hygienisk design og rengjøring.

Vanligvis følger vårt arbeid en firetrinnsprosess:

Content block

I tilfelle av krise

Krisen er et faktum! Produktene er usikre. Hva gjør vi?

Målet er å:

 1. Oppdage problemet raskt
 2. Fjerne problemet
 3. Sikre en kontinuerlig trygg produksjon

Heldigvis opplever de fleste virksomheter sjeldent påvisning av Listeria eller andre patogene bakterier i produktene sine. Mange har derfor lite erfaring med å håndtere en slik situasjon.

Situasjonen er alvorlig - tid er avgjørende.

Det er umiddelbare helsemessige risikoer, og i de fleste tilfeller må salget av produkter stoppes. Omfanget av situasjonen må kartlegges. Kilden til problemet må elimineres. Effektiv håndtering av hendelsen er avgjørende både med tanke på helse og kostnader. For å komme tilbake kreves det kompetanse, erfaring, ledelse, ressurser og en nøye organisert prosess.

Aquatiq® har ekspertise og omfattende erfaring med å bistå selskaper internasjonalt med å oppdage Listeria og andre patogene mikroorganismer i produksjonsmiljøet og/eller produktene.

Med forsterkninger og ekspertise fra de ulike selskapene i Aquatiq® Concept Group kan vi hjelpe med:

Listeria Control Team, bestående av personell med ekspertise innen:

 • Ledelse
 • Grundig rengjøring og gjenoppretting av produksjonsanlegg
 • Vurdering og oppgradering av hygienisk design
 • Listeria og mikrobiologi
 • Prøvetaking

Nødpakke, med alt som kreves for vask og gjenoppretting av anleggene i løpet av noen få dager:

 • Kjemikalier
 • Rengjøringsutstyr
 • Demonteringsprosedyrer
 • Prøvetakingsutstyr
 • Verneutstyr
 • Prosedyrer og rutiner

Hjelpe med å koordinere krisen, ved å bistå beredskapsteamet med:

 • Identifisering av rotårsaken og prøvetaking
 • Prosessen for grundig rengjøring og gjenoppretting av anlegget

Evaluering av krisen:

 • Bidra til å finne rotårsaken og avansert problemløsning
 • Utarbeide nye prøvetakingsplaner
 • Delta i fremtidige forbedringsprosjekter

Contacts

Contact

For more information:

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Sense

Stein Nikolaisen

COO

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Sense

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Managing Director