Hero section

Food Safety Culture

Aquatiq tilbyr Culture Excellence - en forskningsbasert og anerkjent nettbasert løsning for å måle og forbedre organisasjonskultur.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Content block

Culture Excellence

For å kunne forbedre må du først vite hvor du står. Men hvordan måler du en bedrifts matsikkerhets- og kvalitetskultur?

Aquatiq kan tilby Culture Excellence-løsningen, som er den mest anerkjente og brukte metoden for å måle og forbedre kultur i matindustrien.

Hvorfor Culture Excellence:

 • Internasjonalt anerkjent; anerkjent av GFSI og de store standardorganene, som BRCGS
 • Forskningsbasert, bygger på over 15 års akademisk forskning og bransjeerfaring
 • Brukes av over 5 000 bedrifter i over 85 land
 • Tilgjengelig på 53 språk

Fire kulturmoduler å velge mellom

 • Matsikkerhet
 • Kvalitet
 • HMS (helse, miljø og sikkerhet)
 • Bærekraft

Erfaringer fra eksisterende kunder

 • 95 % øker sin egen fullføringsrate
 • 98 % gjentar undersøkelsen i år 2
 • 94 % av de som starter undersøkelsen fullfører den
 • 100 % av pilotkundene valgte å implementere løsningen i alle virksomheter

Andre tilbakemeldinger

 • Hjelper med å plassere fokuset på riktig sted
 • Bidrar til bedre ledelse og effektivitet i opplæringsinitiativer
 • Bidrar til effektiv erfaringsutveksling og kompetansebygging
 • Avdekker om mål og strategier er forankret og kjent
 • Dekker kravene i BRC Global Food Safety versjon 8

Contacts

Contact

For spørsmål, mer informasjon eller en demonstrasjon:

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Consult

Kine Rædergård Skrivervik

Senior Consultant & Head of Retail Audits

Text and image section

Hvorfor måle kultur?

Matproduksjonen i dag handler om å ha kontroll over mange detaljer. Struktur, system og sertifisering er nødvendig, men ikke en garanti for suksess. "Den manglende koblingen" er ofte bedriftens kultur - "måten vi gjør det på her". Imidlertid er arbeidet med å forbedre bedriftskulturen vanskelig. Det tar tid, er komplekst og kan ikke løses med teknologiske verktøy, fordi det handler om mennesker og etablerte arbeidsprosesser.

En god bedriftskultur er grunnleggende for at strukturen og systemet skal fungere, og er derfor viktig å opprettholde og forbedre.

Ved å måle kulturen kan følgende oppnås:

 • Identifisere risikoområder, innenfor og mellom enheter, roller og aktiviteter
 • Synliggjøre styrker og svakheter i bedriftens nivå og evne til å forbedre seg når det gjelder kvalitet og arbeid med matsikkerhet
 • Sikre genuin innsikt i ansattes meninger, holdninger og adferd
 • Identifisere de viktigste områdene å tildele ressurser til
 • Måle avkastning på investeringen (ROI) av opplæring, systemer og andre initiativer
Woops, image with no alt text. Sorry!

Text and image section

Hvordan måle kultur?

En kulturmålingsprosess med Culture Excellence består vanligvis av følgende steg:

 • Forberedelse og planlegging: Vi definerer omfanget, inngår en kontrakt og innhenter informasjonen som er nødvendig for å sette opp nettbasert løsning og undersøkelsen for deg.
 • Gjennomføring av en digital undersøkelse: Når nettbasert løsning og undersøkelsen er satt opp, kan undersøkelsen lanseres. Den kan fullføres både på PC, nettbrett og mobil. Det tar rundt 15-20 minutter å fullføre (avhengig av hvor mange moduler du har valgt).
 • Analyse og presentasjon av resultater: Et ekspertteam gjennomgår resultatene og utarbeider en oppsummering som presenteres for deg i et nettbasert møte, sammen med råd og tips.
 • Oppfølging og coaching etterpå: Du har tilgang til en separat nettbasert plattform med alle analyseresultater, forhåndsproduserte rapporter og muligheter for å analysere og utforske data. Vi kan også hjelpe deg med å identifisere områder som bør prioriteres for forbedring, samt delta i forbedringsprosesser.
 • Ny måling etter ett år for å måle forbedringer, hvis ønskelig.
Woops, image with no alt text. Sorry!

Text and image section

Kulturmodellen for Culture Excellence

Organisasjonskultur er et komplekst tema som krever inngående kunnskap om psykologiske, ledelsesmessige og tekniske elementer. Culture Excellence har derfor utarbeidet en enkel og strukturert modell uten å kompromittere faglig grundighet.

Konseptet kultur er delt inn i fire hovedkategorier: Mennesker, Prosess, Formål og Proaktivitet; de 4 P-ene.

 • MENNESKER: Mennesker omfatter alle nivåer av ansatte i en bedrift, og hvordan de blir engasjert, belønnet, en del av et team, opplært og kommunisert med påvirker kulturen.
 • PROSESS: Prosess omfatter de interne mekanismene i en bedrift, inkludert styring og kontroll, bruk av systemer, samordning mellom avdelinger og lokasjoner, konsistens i standarder og egnetheten til fysiske lokaler.
 • FORMÅL: Formål handler om bedriftens visjon, strategi og verdier, og hvordan dette blir omsatt i mål og målinger.
 • PROAKTIVITET: Proaktivitet dreier seg om hvorvidt bedriften kjenner til sine risikoer, holder seg oppmerksomme på kunder og leverandører, og om de er innovative, investerer og kontinuerlig lærer og forbedrer seg.

Hver hovedkategori er deretter brutt ned i mindre elementer, hvor hver har en rekke spesifikke og nøye utvalgte spørsmål.

Woops, image with no alt text. Sorry!