Hero section

Automatisk rengjøringssystem

Transportbånd i næringsmiddelindustrien er svært vanskelig å rengjøre manuelt, og dette er en svært tidkrevende del av hygienearbeidet.

Woops, image with no alt text. Sorry!

Content block

Automatiske båndrensesystemer

Automatisering av denne rengjøringen er både effektiv og svært økonomisk. Rengjøringseffekten er den samme hver gang, og det oppnås tilgang til vanskelig tilgjengelige områder.

Vi kobler den automatiske rengjøringen til det sentrale doseringsanlegget, og installerer faste dysesystemer både inne i og på transportbånd. Ved hjelp av magnetventiler og en PLS/PC-kontroll lager vi et vaskeprogram for vann/rengjøringsmiddel/rensemiddel for å gi optimale resultater.

Contacts

Kontakt

For generelle spørsmål

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Hygiene Systems

Svein Inge Holtesmo

Sales Manager

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Hygiene Systems

Morten Brudal

Managing Director

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Hygiene Systems

Petter Rønningen

Project Manager