Call to action

Åpenhetsloven rapport

Aquatiqs redegjørelse etter Åpenhetsloven for 2022

Content block

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Aquatiq mener vi at respekt for menneskeliv står over alt annet.

Gjennom Code of Conduct har Aquatiq forpliktet seg til å opprettholde en mangfoldig arbeidsstyrke og å fremme likestilling og muligheter for alle. Vi skal tilrettelegge for et arbeidsmiljø som er fri for diskriminering av alle slag. Aquatiq støtter FN’s bærekraft mål og arbeider aktivt for å nå flere av disse målene. Vårt miljø engasjement er definert under vårt slogan «Passion for Pure». Alle ansatte er kjent med Code of Conduct og signerer på at de støtter denne ved ansettelse.

Denne rapporten omfatter Aquatiq sin plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene Aquatiq har gjennomført for 2022. I rapporten redegjør Aquatiq også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser Aquatiq sin aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.