Introduksjon til revisjon

Digitalt kurs
Woops, image with no alt text. Sorry!

5 800,00 kr totalt

5 800,00 kr per deltaker

Velg kursdato

Dette er et kurs for deg som ønsker en innføring i revisjonsprosessen. Våre erfarne foredragsholdere guider deltagere gjennom revisjonsprosessen trinn for trinn. Vi tilstreber stor grad av involvering og vi har flere praktiske øvelser, hvor deltagere deles i grupper i breakout rooms. Dette er et svært godt kurs for den som ikke har anledning til å reise og delta på vårt praktiske revisjonskurs.

Kurset gjennomføres i 2 moduler â 4,5 time kl 08:30-13:00

For flere kursdatoer - trykk på pil ned

Påmeldingsfrist: se under "Praktisk info"

  • Dato: 29. august - 30. august

Content block

Mål

Gi deltagere nødvendig kunnskap og ferdigheter til selv å planlegge, gjennomføre og dokumentere revisjoner i matrelaterte virksomheter.

Content block

Innhold

  • Planlegging og ledelse av et revisjonsprogram
  • Gjennomgang av revisjonsprosessen
  • Kommunikasjon og revisjonsmetodikk
  • Utarbeidelse av sjekklister
  • Rapportering og oppfølging av tiltak
  • Formulering av avvik

Content block

Målgruppe

Kurset er rettet mot personell i matbransjen som har som oppgave å lede, delta eller gjennomføre interne revisjoner, leverandørvurderinger, hygienerunder, eller annen form for inspeksjon eller vurdering av ulike system for mattrygghet. Kurset passer også for tilsynspersonell som ønsker å lære revisjonsteknikk.

Accordion

Les mer om...

Contacts

Kontaktpersoner

For generelle henvendelser kontakt kurskoordinator:

Woops, image with no alt text. Sorry!

Aquatiq Consult

Daniel Antonsen

Senior Audit Manager / Head of Industrial Audits